Uluslararası Sınavlar - AP Bilgisayar Bilimi

Yurtdışı Sınavı AP

AP Bilgisayar Bilimi

AP Computer Science A (AP Bilgisayar Bilimi A) dersi öğrencilere nesne tabanlı (object oriented) programlama yaklaşımı ile Java programlama dilinin öğretildiği bilgisayar bilimlerine giriş dersidir. Bu ders üniversitelerde ilk dönem okutulan programlamaya giriş dersleri ile eşdeğerdir.

AP Computer Science A dersini alabilmek için herhangi bir ön şart dersi olmadığı gibi bilgisayar bilimleri alanında bilgi ve tecrübe sahibi olunması da gerekli değildir. Öte yandan, bu dersi alacak öğrencilerin iyi bir matematik altyapısına sahip olmaları önerilmektedir.

AP Computer Science A sınavı 40 adet çoktan seçmeli (Multiple Choice Question) ve 4 adet ucu açık (Free Response Question) soru bulunan 2 bölümden oluşmakta ve sınav için toplam 3 saat süre verilmektedir.

Çoktan seçmeli soruların çoğu birbirinden bağımsız sorulardan oluşmaktadır. Ancak birbiriyle bağlantılı 2-3 sorunun yer aldığı bir veya iki soru grubu da bulunmaktadır.

Açık uçlu soru bölümünde konuları belirlenmiş 4 adet soru sorulmaktadır:

  • Birinci soru (Methods and Control Structures) metotlar ve kontrol yapıları (koşula bağlı ve döngüsel ifadeler) ile ilgili olmaktadır.
  • İkinci soru (Class design) bir Java sınıfı ile bu sınıfta yer alan metotların tasarımı ile ilgili olmaktadır.
  • Üçüncü soru (Array/ArrayList) dizi ve dizi listelerinin elemanlarının oluşturulması, işlenmesi ve değiştirilmesi ile ilgili olmaktadır.
  • Dördüncü soru (2D Array) 2 boyutlu dizilerin elemanlarının oluşturulması, işlenmesi ve değiştirilmesi ile ilgili olmaktadır.

Studiewell Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı olarak sınavlara hazırlık ve özel ders talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.