Uluslararası Sınavlar - AP Calculus

Yurtdışı Sınavı AP

AP Calculus

Advanced Placement (AP) programı kapsamında iki tane Calculus dersi ve sınavı bulunmaktadır:

AP Calculus AB ve AP Calculus BC.

AP Calculus derslerinde öğrencilere limit, türev, integral ve fonksiyonların analizi gibi ileri matematik (calculus) konuları, ilgili tanım ve teoremler ve bunları grafiksel, sayısal, analitik veya sözel olarak ifade edilen gerçek hayat problemlerine uygulama yöntemleri öğretilmektedir.

AP Calculus AB üniversitelerde ilk dönem verilen Calculus dersine (Calculus I) karşılık gelirken AP Calculus BC birinci ve ikinci dönem verilen Calculus (Calculus II) derslerine karşılık gelmektedir.

AP Calculus dersleri için herhangi bir ön şart dersi yoktur ancak öğrencilerin cebir, geometri, trigonometri, analitik geometri ve temel fonksiyonlar konularını içeren matematik derslerini almış olmaları ve/veya bu konuları bilmeleri önerilmektedir.

AP Calculus AB Sınavı soruları, öğrencilerin hesap kavramlarını anlamalarını, bu kavramları uygulayabilme yeteneklerini ve matematiksel, sayısal, analitik ve sözlü sunumlar arasında bağlantı kurma yeteneklerini ölçmektedir. Bununla birlikte cebir, geometri, trigonometri ve temel fonksiyonlarda güçlü bir bilgi istenmekte ve sınanmaktadır. Ancak ders zorunlu olarak diferansiyel denklemler ve integral hesabı üzerinde yoğunlaşır.

Free response kısmında, öğrencilerin kapsamlı bir akıl yürütme zinciri kullanarak sorunları çözme becerilerini test eder. Free response kısmı, 2 bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm A, ikinci bölüm B olarak adlandırılır. B bölümünde öğrenciler, A bölümünde yaptığı çalışmalara devam edebilir. Fakat bu bölümde hesap makinesi kullanılmamaktadır.

Studiewell Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı olarak sınavlara hazırlık ve özel ders talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.