Uluslararası Sınavlar - AP Makro Ekonomi

Yurtdışı Sınavı AP

AP Makro Ekonomi

AP macroeconomics kursu, scarcity ve opportunity cost gibi temel ekonomik kavramları öğrencilere tanıtmaktadır. Öğrenciler, mutlak ve karşılaştırmalı avantaj arasındaki ayrımı anlar ve karşılıklı avantajlı ticaretin bireyler ve / veya ülkeler arasında gerçekleşebileceği temel belirlemek için karşılaştırmalı üstünlük ilkesini uygular. Fırsat maliyetleri arasındaki farklardan karşılaştırmalı avantaj tespit eder. Araştırılan diğer temel kavramlar, bir ekonomik sistem tarafından yerine getirilen işlevleri ve arz ve talep araçlarının serbest piyasa ekonomisinin işleyişini analiz etme biçimini içermesidir. AP macroeconomics kursu, öğrencilere ekonomik dalgalanmalar hakkında genel bilgi vermek ve işsizlik, enflasyon ve ekonomik büyümenin dinamiklerini vurgulamak için iş döngüsü kavramını da tanıtmalıdır. Bu kavramların kapsamı öğrencilere makroekonomik kavramların ve konuların kapsamlı bir şekilde anlaşılmasına temel oluşturmaktadır.

AP Macroeconomics Kursu Konuları ve Sınav Formatı

  1. Basic economic concepts.
  2. Measurement of Economic Performance.
  3. National Income and Price Determination.
  4. Financial Sector.
  5. Stabilization Policies.
  6. Economic Growth.
  7. Open Economy: International Trade and Finance.

Bölüm 1: Multiple Choice | 60 Soru | 70 Dakika |
Sınav Puanına Etkisi: %66
Bölüm II: Free Response | 3 Soru | 60 Dakika |
Sınav Puanına Etkisi: %33

Studiewell Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı olarak sınavlara hazırlık ve özel ders talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.