Uluslararası Sınavlar - International Baccalaureate (IB)

Yurtdışı Sınavı IB

IB Nedir?

Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate (IB)) ya da önceden bilinen adıyla International Baccalaureate Organization (IBO) – Uluslararası Bakalorya Örgütü, Merkezi İsviçre, Cenevre’de bulunan, 1968 yılında kurulmuş, kâr amacı gütmeyen bir vakıftır. Kuruluş amacı aslen aileleri sürekli şehir ve ülke değiştiren lise öğrencilerinin ortak bir müfredat ile eğitimlerine devam edebilmesini sağlamak olan ve geçtiğimiz 50 yıl içerisinde misyonu, duyarlı, bilinçli, hoşgörülü, sorgulayan, özgüveni yüksek ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsemiş bireyler yetiştirmeye evrilen International Baccalaureate (IB), günümüzde 159 ülke ve 5.400’den fazla okulda, yaklaşık 2 milyon öğrencinin katıldığı uluslararası bir eğitim programı hâline gelmiştir.

International Baccalaureate (IB) kapsamında sunulan öğretim programının odak noktasında 3 ila 19 yaş aralığında bulunan öğrenciler yer almaktadır. International Baccalaureate (IB), ilgili öğretim programlarının etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak ve öğrencilerin performansını nitelikli bir değerlendirmeye tabi tutabilmek amacıyla hükümetler, uluslararası kuruluşlar ile iş birliği içinde çalışmaktadır.

International Baccalaureate (IB) Eğitim Programı, öğrencilerine yükseköğretime geçiş, üniversite hayatı ve sonrası için pek çok avantaj sağlamaktadır. 100’den fazla ülkede 5.000’den fazla üniversite tarafından tanınan International Baccalaureate (IB) Eğitim Programı, International Baccalaureate (IB) Diplomasına sahip olan öğrencilere üniversite başvurularında öncelik kazandırmaktadır. Öte yandan, programın öğrencilerine, International Baccalaureate (IB) Eğitim Programı kapsamında aldıkları notlara göre değişen başarı ve yüksek başarı burs programlarının yolu açılırken, yatay geçiş hakkı ve üniversitede okutulan birtakım derslerden muaf olma hakkı da verilmektedir.

IB Programında Puanlama ve Not Sistemi

IB seçen öğrenciler 6 farklı ders grubundan 6 ders seçerler. Öğrenciler derslerde gösterdikleri başarılara göre bazı dersleri Standart Level, bazılarını da High Level alırlar. 2 yıllık programlarının sonunda da bu 6 dersten sınava girerler. Her bir ders için sınavda alınabilecek en yüksek not 7, en düşük not 1’dir. IB Diplomasını alabilmek için derslerden en az 24 puan almış olmak gerekir. Derslerin toplamından en fazla 42 puan alınır. Bunun yanında TOK, Extended Essay, Internal Assessment gibi ekstra puan getiren ödevler ve derslerle beraber IB Diploma notu 45’e çıkabilmektedir.

IB Programında Hangi Dersler Alınır?

Seçilecek 6 ders grubu; Dil Dersleri Grubu, Yabancı Dil Dersleri Grubu, İnsan ve Toplum Bilimleri Grubu, Deneysel Bilimler, Matematik, Güzel Sanatlar ve Seçmeli Dersler gruplarından oluşur.

Dil derslerinde her ülkede kendi ana dilinin dersi alınır. Örneğin Türkiye’de öğrenciler IB Türkçe dersini zorunlu olarak almaktadırlar.

Yabancı Dil grubunda ise, Fransızca, Almanca, İspanyolca gibi çeşitli diller olabilir.

İnsan ve Toplum Bilimleri grubunda; İşletme ve Yönetim, Ekonomi, Coğrafya, Tarih, İslâm Tarihi, Küreselleşen Toplumda İletişim Teknolojisi (ITGS), Felsefe, Psikoloji, Sosyal Antropoloji ve Türk Sosyal Bilimler gibi dersler yer alır. Öğrencinin, TC Milli Eğitim Bakanlığı Fen Bilimleri Alan Diploması alabilmesi için bu gruptan çoğunlukla fizik, kimya, biyoloji dersleri alınmaktadır. Türkçe-Matematik alanında öğrenim gören öğrenciler ise birleştirilmiş Coğrafya, Tarih ve Felsefe derslerini alabilirler.

Deneysel Bilimlerde ise dersler Biyoloji, Kimya, Fizik, Çevre Sistemleri ve Tasarım Teknolojisidir. Derslerde teorik bilgiler ve deneysel uygulamalar bulunur.

Matematik grubunda; Matematik, Matematiksel Yöntemler, Matematik Çalışmaları ve İleri Düzey Matematik dersleri vardır. Derslerin içeriği öğrenciye matematiksel düşünceyi kavratmak ve üniversite eğitimine yardımcı bilgiler sağlamaktır.

Güzel Sanatlar ve Seçmeli Dersler grubunda da Görsel Sanatlar, Müzik ve Tiyatro yer almaktadır.

Studiewell Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı olarak sınavlara hazırlık ve özel ders talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.