Belçika'daki Üniversiteler

Yurtdışında Eğitim

Belçikadaki Üniversiteler

Belçika Üniversiteleri

Belçika üniversiteleri geniş bir program yelpazesi sunmaktadır. Belçika üniversiteleri; genel eğitimden alana özel branşlaşmaya kadar sundukları eğitim programlarının çeşitliliği, akademik mükemmelliği ve gerçekleştirdikleri araştırmalar ile bilinmekte olup, dünya standartlarında bir eğitim sağlamakta ve geleceğin profesyonellerini yetiştirmektedir. Aynı zamanda endüstri ile güçlü bağları bulunan Belçika üniversiteleri, öğrencilere; staj olanakları, dünya klasmanında lider pozisyonda olan öğretim üyeleri ile araştırma projelerinde çalışma imkânı, üniversite öğrenimi sonrası profesyonel eğitim programları ve kariyer rehberliği sağlamaktadır.

Belçika’da üniversite okumak hayatınızda yaşayabileceğiniz en verimli deneyimlerden birisi olabilir. Yeni yerler keşfedebilir, yeni arkadaşlar edinebilir ve yeni bir kültürü tanıyabilirsiniz. Belçika üniversitelerinde eğitim almak için üniversitelerin başvuru ve kabul şartlarını eksiksiz olarak tamamlamanız gerekmektedir. Başvuru şartlarını tamamlamayan öğrencilerin başvuruları red alabilmektedir. Belçika üniversitelerinin başvuru ve kabul şartlarını içeriğimizi okumaya devam ederek öğrenebilirsiniz. Belçika’da üniversite okumak ve fiyatları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için başvuru bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belçika Üniversite Eğitim Sistemi

Pek çoğunun çok uluslu bir yapıya sahip olduğu Belçika üniversiteleri, ülkenin nüfusunu da meydana getiren Flaman, Fransız ve Alman toplulukları tarafından idare edilse de yükseköğretimin genel olarak Flaman ve Fransız toplulukları tarafından düzenlendiği ve Alman nüfusun ise tipik olarak ya ülkedeki Fransız okullarında ya da Almanya’da bulunan okullarda eğitim almayı tercih ettiği görülmektedir. Diğer pek çok ülke ile  araştırıldığında, ortak bir ulusal kimliğe sahip olmayan Belçika, Flanders ve Wallonia olmak üzere iki bölgeye ayrılmış olup, Flanders bölgesinde Felemenkçe konuşan Flamanlar ve Wallonia bölgesinde ise çoğunlukla Fransızca konuşan ‘Walloon’ halkı yaşamaktadır. Bu doğrultuda, eğitim kurumları da bölünmüş bulunmakta ve eğitim dili üniversiteden üniversiteye değişmektedir. Her ne kadar ülkenin resmi dilleri Felemenkçe, Fransızca ve Almanca olarak sıralansa da Belçika üniversitelerinde eğitim Felemenkçe ve Fransızca dillerinde gerçekleştirilmektedir.

Bununla birlikte, çoğunluğunun çok uluslu yapıya sahip olduğu Belçika üniversitelerinde eğitim dilinin İngilizce olduğu pek çok program bulunmaktadır. Belçika üniversite eğitim sistemini, Flaman Yükseköğretim Sistemi ve Walloon Yükseköğretim Sistemi olarak iki kategoriye ayırmak mümkündür.

Flaman Yükseköğretim Sistemi

Flaman yükseköğretim sistemi, devlet tarafından finanse edilen ve 18 yükseköğretim kurumundan meydana gelen ikili bir sistemdir. En eskisinin kuruluş tarihinin 1425 yılına kadar uzandığı 5 adet üniversite ve uygulamalı bilimler üniversiteleri olarak da bilinen, 13 küçük ve orta ölçekli üniversite koleji, söz konusu olan bu sistem dahilinde faaliyet göstermektedir. Flaman yükseköğretim sistemine dahil olan Belçika üniversiteleri, genel olarak araştırma odaklı üniversiteler olup; lisans, yüksek lisans, ileri yüksek lisans, doktora ve lisansüstü sertifika programları sunmaktadır. Öte yandan, uygulamalı bilimler üniversiteleri olarak adlandırılan Belçika üniversite kolejleri ise ön lisans, profesyonel lisans, ileri lisans ve lisansüstü sertifika programları sunan ve mesleki eğitim ve uygulamaya odaklanan yükseköğretim kurumlarıdır.

Flaman yükseköğretim sistemine tabi olan tüm Belçika üniversiteleri ve Belçika üniversite kolejleri, Avrupa Yükseköğretim Alanı’nın ilkeleri doğrultusunda eğitim vermekte olup, sunulan tüm programlar NVAO (Hollanda ve Flandra Akreditasyon Kurumu) tarafından akredite edilmiştir. Flandra bölgesinde yer alan Belçika üniversitelerinin eğitim dili Felemenkçe olmakla birlikte, eğitim dilinin İngilizce olduğu pek çok program da mevcuttur.

Walloon Yükseköğretim Sistemi

Belçika’nın Fransızca konuşulan bölgesi, diğer bir deyişle Wallonia, tıpkı Flandra gibi kendi yükseköğretim sistemine sahip olup, bu sistemi meydana getiren Belçika üniversiteleri arasında; 6 üniversite, 19 üniversite koleji ve 16 sanat okulu yer almaktadır.

Flaman yüksek öğretim sistemine tabi Belçika üniversiteleri gibi Walloon yükseköğretim sisteminde bulunan Belçika üniversitelerinde lisans, yüksek lisans, ileri yüksek lisans, doktora ve lisansüstü sertifika programları sunarken, üniversite kolejleri, uygulamalı bilimler okulları ve sanat okulları da köprü programlar, ön lisans programları, profesyonel lisans programları ve ileri lisans programları sunmaktadır. Tıpkı Flandra bölgesindeki Belçika üniversiteleri gibi Wallonia’daki Belçika üniversiteleri ve üniversite kolejleri de akredite edilmiş olup, Avrupa Yükseköğretim Alanı’nın ilkeleri doğrultusunda eğitim vermekte ve eğitim dili genel itibarıyla Fransızca olmakla birlikte, İngilizce dilinde sunulan pek çok program mevcuttur.

Belçika’da Üniversite Okumak İçin Gerekli Koşullar Nelerdir?

Akademik yeterlilik başvurular için önemli bir noktayı oluşturuyor. Lisans başvurularında pek çok üniversite için minimum not ortalamasının 2.5 olması bekleniyor. Ancak prestijli üniversiteler söz konusu olduğunda minimum not ortalaması yeterli olmayabiliyor. Not ortalamasının yanı sıra AP sınavları Belçika üniversiteleri için de avantaj sağlıyor. Bu anlamda mutlaka başvurulacak alana yönelik AP derslerinin alınması gerekiyor.

Belçika’da üniversite okumak için bir diğer önemli koşul dil yeterliliği. İngilizce programlara başvuru yapılacaksa IELTS ya da TOEFL sınavlarından herhangi birinin alınması isteniyor. Fransızca bir programa başvurulması halinde DELF sınavının alınması gerekiyor. Felemenkçe için ise Staatsexamen NT2 ya da ITNA sınavlarından birinin alınması gerekiyor. Brüksel Üniversitesi, Leuven Üniversitesi, Antwerp Üniversitesi, Gent Üniversitesi gibi birçok üniversite ITNA sınavını kabul ediyor.

Niyet mektubu ve tavsiye mektupları başvuru sürecinde önem taşıyan diğer belgeler arasında yer alıyor. Belçika’nın prestijli üniversiteleri öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerine de önem veriyor. Spor ve sanat aktiviteleri başvuru sürecinde avantaj yaratabiliyor. Özellikle burs alma noktasında rol oynuyor.

Belçika’da Eğitim Maliyetleri

Belçika üniversitelerinde eğitim ücretleri, bölgeden bölgeye, üniversiteden üniversiteye ve elbette başvuruda bulunacak olduğunuz eğitim programının niteliğine ve kapsamına göre farklılık gösterebilmektedir. Belçika’da yaşam masrafları ise her ne kadar bazı Avrupa ülkelerine kıyasla nispeten uygun olsa da bölgeden bölgeye ve kentten kente değişiklik göstermektedir. Genel bir bütçe planlaması yapılırken, herhangi bir sürpriz ile karşılaşmamak adına, yemek ve gıda, ulaşım, konaklama, sosyal yaşam, sağlık ve benzeri alanlardaki giderleri mutlaka göz önünde bulundurmak gerekmektedir.

Flandra bölgesinde yer alan Belçika üniversitelerinde uluslararası öğrencilerin ödemesi gereken eğitim ücretleri, öğrencilerin başvuruda bulunacağı programın niteliği ve kapsamına göre değişiklik göstermekle birlikte, yıllık €1.100 ila €8.100 aralığında yer almakta olup, Wallonia bölgesinde bulunan Belçika üniversitelerinde ise uluslararası öğrencilerin ödemesi gereken eğitim ücreti €4.175’dur.

Belçika’da Yaşam Masrafları

Eğitim maliyetlerinde olduğu gibi yaşam masrafları da bölgeden bölgeye ve kentten kente değişiklik göstermektedir. Wallonia bölgesinde yer alan Belçika üniversitelerine başvuracak olan aday öğrenciler için, yıllık toplam gider, ülkeler arası ulaşım giderleri dahil olmaksızın, yaklaşık €13.200 ila €15.000 aralığında yer almaktadır. Giderlerin büyük bir kısmını konaklama giderleri oluşturmakta ve yıllık toplam gider elbette yaşam tarzına göre değişiklik göstermektedir. Üniversitelerin aylık yurt (oda) ücretleri yaklaşık €295 ila €550 aralığında yer alırken, kiralar şehre bağlı olarak değişmekle birlikte, tek yatak odalı bir dairenin aylık kirası yaklaşık €600 ila €950 aralığında bulunmaktadır. Wallonia bölgesinde bulunan Belçika üniversitelerine başvuracak olan aday öğrencilerin, eğitim ve konaklama giderlerine ek olarak; yemek ve gıda giderleri için aylık yaklaşık €450, ders materyalleri için aylık yaklaşık €50, telekomünikasyon giderleri için aylık yaklaşık €60, zorunlu sağlık sigortası için aylık yaklaşık €30, şehir içi ulaşım için aylık yaklaşık €50 ve kişisel aktiviteler için yaklaşık €50 bütçe ayrılması gerekmektedir.

Öte yandan Flandra bölgesinde bulunan Belçika üniversitelerine başvuracak öğrenciler için, üniversitelerin sağladığı yurtların aylık ücretleri €340 ila €520 aralığında değişirken, tek yatak odalı daire kiraları aylık €600 ila €800 aralığında ve çift yatak odalı daire kiraları aylık €800 ila €1000 aralığında bulunmaktadır. Fatura giderleri yaklaşık olarak €90 ila €180 aralığında yer alırken, telekomünikasyon giderleri ise yaklaşık €40 ila €100 aralığında bulunmaktadır. Mesafeye göre değişmekle birlikte, şehir içi aylık ulaşım giderleri yaklaşık €50 ila €100 aralığında yer almaktadır. Ek olarak, öğrencilerin zorunlu sağlık sigortası ve zorunlu üçüncü şahıs sorumluluk sigortası aylık yaklaşık €50, spor faaliyetleri, sosyal ve kültürel aktiviteler için aylık yaklaşık €65, yemek ve gıda giderleri için aylık yaklaşık €450 bütçe ayrılması gerekmektedir. Burada yazdığımız tüm ücretler elbette değişiklik gösterebilir.

Studiewell Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı ekibi olarak tüm yurtdışı eğitim sürecinde yanınızdayız! Her türlü sorunuz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.