Bulgaristan'daki Üniversiteler

Yurtdışında Eğitim

Bulgaristandaki Üniversiteler

Bulgaristan’da Üniversite Eğitimi

Bulgaristan’da üniversite eğitimi için ÖSYM şartı aranmamaktadır. ÖSS Şartı olmaması ve istedikleri bölümde İngilizce, Almanca ve Bulgarca eğitim aldıkları için öğrenciler son yıllarda Bulgaristan Üniversitelerini tercih edilmektedirler. Öğrenciler genelde Sofya, Varna, Plovdiv, Ruse, Stara Zagora, Pleven Bulgaristan Üniversitelerini tercih etmektedirler.

Bulgaristan’da üniversite puanları yoktur. Bulgaristan’da üniversite okumak için lise veya meslek lisesi diploması yeterli olmaktadır. Bulgaristan üniversiteleri lise veya meslek lisesi diploma notlarına göre öğrencilere kabul belgesi göndermektedir. Bulgaristan’da üniversite bölümleri tıp için kimya ve biyoloji not ortalamasının 3 ve üzerinde bulunması yeterlidir. Bulgaristan üniversite bölümleri mühendislik için matematik ve fizik not ortalamasının 3 ve üzerinde bulunması yeterlidir. Bulgaristan’da üniversite diplomaları YÖK Denklik vardır. Diplomalar Avrupa ülkelerinde geçerlidir.

Türkiye’de 2 yıllık meslek yüksek okulu mezunlarının Bulgaristan’da üniversite lisans tamamlama şansları bulunmaktadır. İnşaat, bilgisayar gibi meslek yüksek okulu mezunları bölümleri mezunları doğrudan Bulgaristanda üniversite 3.sınıfa devam edebilirler. Bulgaristanda üniversite bölümleri İngilizce, Almanca, Fransızca ve Bulgarca dillerinde verilmektedir. IELTS 6,5 veya TOEFL 213 puanlı İngilizce yeterlik belgesi olan öğrenciler Bulgaristanda üniversite bölümleri 1.sınıfına doğrudan başlayabilirler. Bulgaristanda üniversite Bulgarca bölümleri diğer dillere göre çok fazladır. Bulgaristanda üniversite İngilizce bölümleri ücretleri diğer dillere göre daha yüksektir. Öğrencilerin Bulgaristanda üniversite hazırlık okulu başlangıcından önce hangi lisans bölümünde eğitim alacaklarına karar vermeleri gerekir. Bulgaristan üniversite hazırlık yılı 9 ay ve 2 sömestredir.

Teknoloji, Mühendislik ve Doğa Bilimlerinde Bulgaristan üniversite hazırlık eğitimi alan öğrenciler Radyofizik, Fizik, Kimya, Matematik, Mühendislik bölümlerinde lisans eğitimi alabilirler.

Ekonomi Bilimlerinde Bulgaristan’da üniversite hazırlık eğitimi alan öğrenciler ekonomi, uluslararası ticaret, işletme, pazarlama, bölümlerinde lisans eğitimi alabilirler. Biyoloji, Tıp ve Ziraat Bilimlerinde Bulgaristan’da üniversite hazırlık eğitimi alan öğrenciler tıp, eczacılık, diş hekimliği, ziraat bölümlerinde lisans eğitimi alabilirler. Sosyal Bilimlerinde Bulgaristan’da üniversite hazırlık eğitimini alan öğrenciler sosyoloji, hukuk, uluslararası ilişkiler, psikoloji, uluslararası hukuk, tarih, felsefe, gazetecilik bölümlerinde lisans eğitimi alabilirler.

Bulgaristan’da Üniversite ücretleri 2000-3500 € arasında değişmektedir. Bulgaristan’da Üniversite fiyatları İngilizce dillerinde biraz yüksektir. Bulgaristan’da Üniversite ücretleri hazırlık okulunda 2500-3000 € arasındadır. Bulgaristan’da Üniversite fiyatları tıp bölümleri 5000-8000 € arasındadır. Öğrenciler lise veya meslek lisesi diplomaları ile istedikleri bölümde İngilizce, Bulgarca Bulgaristan’da eğitim alabilmektedirler. Bulgaristan 2007 yılında Avrupa Birliği’ne üye olmuştur. Bulgaristan’da eğitim Avrupa standartlarındadır. Bulgaristan ÖSS şartı olmamasından dolayı son yıllarda Avrupa’da en çok tercih edilen ülkedir.

Bulgaristan’da eğitim için lise veya dengi okul mezunu olmak ve diploma not ortalamasının 3 ve üzerinde bulunması yeterlidir. Bulgaristan üniversiteleri öğrencilerin lise transkriptlerine göre kabul belgesi verirler. Bulgaristan’da eğitim mühendislik bölümleri için fizik ve matematik, tıp bölümleri için kimya ve biyoloji derslerinin not ortalamaları değerlendirilir.

Bulgaristan’da Lisans Tamamlama

Türkiye’de 2 yıllık meslek yüksek okulu mezunları kendi  bölümlerinde Bulgaristan’da lisans tamamlama programına katılabilirler. Meslek yüksekokulu mezunları önce Bulgaristan’da üniversite hazırlık dil eğitimi almaları gerekir. Bulgaristan’da üniversite hazırlık okulu dil sertifikası ile Bulgaristan Üniversitelerinin 3.sınıfına doğrudan başlayabilirler.

Bulgaristan’da Hazırlık Dil Okulu

Öğrenciler Bulgaristan’da hangi bölümde devam etmek istiyorsa hazırlık okuluna başlamadan önce karar vermesi gerekir. Bulgaristan’da hazırlık sınıfı 9 ay ve 2 sömestırdır. Bulgaristan’da hazırlık okulu İngilizce ve Bulgarca dillerinde verilmektedir. Bulgaristan eğitim bölümleri Almanca, İngilizce, Fransızca ve Bulgarcadır. Uluslararası IELTS veya TOEFL gibi İngilizce yeterlik belgesi olan öğrenciler Bulgaristan’da üniversiteleri 1.sınıfına doğrudan kesin kayıtlarını yaptırabilirler. Teknoloji, Mühendislik ve Doğa Bilimlerinde Bulgaristan’da hazırlık okulu sonrasında Bulgaristan üniversitelerinin Fizik, Radyofizik, Matematik, Kimya, Mühendislik bölümlerinde lisans eğitimi alabilirler.

Ekonomi Bilimlerinde Bulgaristan’da hazırlık okulu sonrasında Bulgaristan üniversitelerinin uluslararası ticaret, işletme, pazarlama, ekonomi, bölümlerinde lisans eğitimi alabilirler. Tıp, Biyoloji ve Ziraat Bilimlerinde Bulgaristan’da hazırlık okulu sonrasında Bulgaristan üniversitelerinin tıp, eczacılık, diş hekimliği, ziraat bölümlerinde lisans eğitimi alabilirler.

Sosyal Bilimlerinde Bulgaristan’da hazırlık okulu sonrasında Bulgaristan üniversitelerinin sosyoloji, hukuk, uluslararası ilişkiler, felsefe, psikoloji, tarih, uluslararası hukuk, gazetecilik bölümlerinde lisans eğitimi alabilirler.

Bulgaristan’da Eğitim Başvuruları

Bulgaristan’da eğitim başvuruları haziran ayında başlar. Bulgaristan üniversiteleri kabul belgesi 4-5 haftada alınmaktadır. Bulgaristan öğrenci vizesi de 4-5 haftadır. Öğrencilerin Bulgaristan’da eğitim alabilmesi için 8-10 haftaya ihtiyaçları bulunmaktadır.

Bulgaristan’da Eğitim Başvuru ve Kayıt Belgeleri

Tüm belgeler Valilik veya kaymakamlıktan apostil yapılmalıdır.

  1. Diploma; Lise veya Meslek Lisesi diplomanın aslı, noter onaylı fotokopisi veya mezuniyet belgesi.
  2. Transkript; Lise veya Meslek Lisesi 1,2,3,4 sınıf notlarını gösteren not çizelgesi belgesi.
  3. Öğrenim Görme Hakkı Belgesi; Mezun olduğunuz lise veya meslek lisesinden alınacak olan Türkiye’deki Üniversitelerde okumaya hakkınız olduğuna dair yazı.
  4. Taahhütname; Anne veya babası tarafından, öğrencinin Bulgaristan’da üniversite eğitim süresince masraflarını karşılayacağına ilişkin noter onaylı taahhütname.
  5. Sağlık Raporu; Son bir ay içerisinde özel hastanelerden veya sağlık ocaklarından alınmış olması gerekir. “Fiziki ve ruh sağlığı açıdan herhangi bir yükseköğretim kurumunda eğitim görmesi tıbben uygundur.” yazılması gerekir.
  6. Pasaport; En az 2 yıl geçerli olmalıdır.
  7. 6 adet biyometrik fotoğraf

Bulgaristan Üniversiteleri YÖK Denklik

Bulgaristan’da üniversiteleri YÖK Denklik vardır. Diplomalar Avrupa Birliği ülkelerinde de geçerlidir.

Bulgaristan’da Yaşam Giderleri

Bulgaristan’da beslenme giderleri 200-250 € arasındadır. Bulgaristan’da eğitim alan öğrenciler gıda malzemelerini marketlerden temin etmektedirler. Bulgaristan’da yurtların yakınlarında büyük marketler bulunmaktadır. Bulgaristan’da üniversitelerin kampüs yurtları bulunmaktadır. Bulgaristan’da Yurtların fiyatları 60-150 € arasındadır. Bulgaristan’da eğitim alan öğrenciler 2-3 arkadaş ile birlikte Bulgaristan’da ev kiralayabilirler. Bulgaristan Da ev kiraları 200-300 € arasındadır. Bulgaristan’da öğrenciler ulaşım için aylık abone kartı kullanmaktadır. Bulgaristan’da ulaşım dolmuş, otobüs ve metro ile yapılmaktadır. Bulgaristan’da Yurtlar- Üniversiteler arasında ulaşım sıkıntısı yoktur.

Bulgaristan’da Eğitim Ücretleri

Bulgaristan’da eğitim ücretleri hazırlık okulunda genelde 2500 €’dur. Bulgaristan’da eğitim ücretleri İngilizce hazırlık okulu tıp, diş hekimliği, eczacılık bölümlerinde 4500-4800 € arasındadır. Bulgaristan’da eğitim ücretleri lisans bölümlerine göre İngilizce veya Bulgarca dillerinde 2500-4800 € arasında değişmektedir. Bulgaristan’da eğitim ücretleri İngilizce bölümlerinde yüksektir. Bulgaristan’da eğitim fiyatları tıp lisans 6000-8000 € arasındadır.

Studiewell Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı ekibi olarak tüm yurtdışı eğitim sürecinde yanınızdayız! Her türlü sorunuz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.