İtalya'daki Üniversiteler

Yurtdışında Eğitim

İtalyada Üniversite Okumak
 • İtalya’da lisans eğitimi alabilmek için gereken temel şart, Türkiye’de 12 yıllık Temel Eğitimi tamamlamış olmanızdır. 4 Yıllık bir liseden mezun olmanız ya da üniversitenin ilk senesini tamamlamış olmanız bu şart için yeterlidir.
 • ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavında baraj puanını aşmak
 • İtalyanca eğitim almak isteyenler için Konsolosluğun öngördüğü İtalyanca seviyesine gelmek;
 • İngilizce eğitim almak isteyenler için IMAT sınavını geçmek yeterlidir. TOEFL/IELTS sahibi olması gerekmemektedir ancak kurum olarak alınmasını tavsiye etmekteyiz.
 • IMAT sınavında geçerli not almak

IMAT (Uluslararası Tıbbi Kabul Testi). Bu test beş bölüme ayrılmıştır:

 • Mantıksal düşünme (30 soru)
 • Genel bilgi (4 soru)
 • Biyoloji (20 soru)
 • Kimya (20 soru)
 • Fizik ve Matematik (10 soru)

IMAT sınavı (International Medical Admission Test) İtalya’da tıp ve diş hekimliği eğitimi almak isteyen öğrencilerin girmesi gereken bir sınavdır. Her yıl Eylül ayında düzenlenen IMAT Sınavı; İtalyan Eğitim, Üniversite ve Araştırma Bakanlığı (MIUR) ve Cambridge Assessment’s Admission Testing ortaklığında hazırlanmaktadır.

İtalya’da Tıp Eğitimi veren özel üniversiteler ise IMAT sınavına benzer kendi sınavlarını yapmaktadırlar.

İtalya’da İngilizce Tıp Eğitimi veren devlet üniversiteler ise şunlardır:

 • Bari Üniversitesi
 • Bologna Üniversitesi
 • Napoli Campania ‘Luigi Vanvitelli’ Üniversitesi
 • Milano Üniversitesi
 • Milano-Bicocca Üniversitesi
 • Napoli Federico II Üniversitesi
 • Pavia Üniversitesi
 • Padova Üniversitesi
 • Roma La Sapienza Üniversitesi
 • Roma Tor Vergata Üniversitesi
 • Torino Üniversitesi
 • Messina Üniversitesi
 • Messina Üniversitesi
 • Parma Üniversitesi (YENİ)
 • Siena Üniversitesi (bkz:Diş Hekimliği)

İtalya’da İngilizce Tıp Eğitimi veren Özel üniversiteler ise şunlardır:

 • Humanitas Üniversitesi (Özel Üniversite)
 • Cattolica Üniversitesi (Özel Üniversite)
 • Milano San-Rafaele Üniversitesi (Özel Üniversite)
 • Roma Unicamilius Üniversitesi (Özel Üniversite)

İtalya’da Tıp Eğitimi Ücretleri

İtalya’da bir bir devlet üniversitesinde Tıp Eğitimi için ortalama öğrenim ücretleri, üniversiteye ve eğitim programına bağlı olarak yıllık 1500-2500 Euro arasında değişmektedir.

İtalya’daki özel üniversitelerdeki Tıp Eğitimi devlet üniversitelerine nazaran çok daha pahalıdır ve çoğunluğu hem Avrupa Birliği  hem de Avrupa Birliği  dışındaki öğrenciler için aynı öğrenim ücretlerine sahiptir ve yıllık 15.000 ile 20.000 Euro arasında değişmektedir.

İtalya Öğrenci Vize İşlemleri

İtalya’da eğitim almak isteyen öğrencilerin, eğitim vizesi işlemleri için hazırlaması gereken başlıca evraklar şu şekildedir;

 • Pasaport
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Biyometrik Fotoğraf
 • Sağlık Sigortası
 • Ulaşım ve Konaklamaya İlişkin Belgeler
 • Bankada Minimum 6.000 € Bulunduğunu Gösteren Belge
 • Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 • Eğitim Kurumuna İlişkin Kayıt, Ödeme ve Varsa Burs gibi Belgeler
 • Diploma ya da Eşdeğer Eğitime Yönelik Belge
 • Öğrenci Belgesi
 • Sponsora İlişkin Maddi Belgeler

İtalya eğitim vizesi işlemleri ve başvuru için yetkilendirilen IDATA yalnızca İstanbul’daki başkonsolosluk yetki alanı içerisinde yer alan illerden başvuru almaktadır. Ankara, Gaziantep, Antalya ve İzmir’de ise VFS Global öğrencilerin başvurularını kabul etmektedir. Eğer evraklarınızda bir eksiklik yoksa ve aksi bir durum söz konusu değilse tüm işlemleriniz pratik ve hızlı bir şekilde tamamlanmaktadır.

İtalya Üniversite Eğitimi

İtalya benzersiz bir kültürel ortamda sunduğu yüksek kalitedeki eğitim ve öğrenim alanında dünya çapında bir popülariteye sahip ülkelerden biri haline gelmiştir. Çoğu devlet üniversitesi olan yaklaşık 90 yüksek öğrenim kurumuyla oldukça geniş bir eğitim ve öğrenim yelpazesi olan İtalya tarihsel ve kültürel geçmişinin de büyük rol oynadığı mimari tasarım ve mühendislik alanında birçok öğrencinin gözdesi konumundadır. İtalya’daki üniversitelerdeki fakültelerin büyük bir kısmı İtalyanca eğitim vermekle birlikte İngilizce olarak da eğitim verilen yüksek potansiyele sahip lisans programları da mevcuttur. Üniversitelerin ücretleri değişiklik göstermekle birlikte yıllık eğitim bedeli 1000 ile 3500 Euro arasındadır.

İtalya Üniversite Eğitimi Başvuruları

İtalya’da üniversitelere birkaç farklı şekilde giriş yapılmaktadır. İtalya Eğitim Bakanlığı tıp, mimarlık, veterinerlik gibi bölümlere merkezi sınavla öğrenci kabul ederken, mühendislik ve tasarım tabanlı eğitim veren fakülteler kendi özel sınavlarını düzenlemektedirler. Öğrencilerin akademi önce veya doktora seviyesindekilerin akademik geçmişleri okullara kabul edilmelerinde önemli bir rol oynar. Bu yüzden birçok üniversitede bazı bölümlere girmek için sınav sistemi uygulanmaz ve akademik kariyerlerindeki başarı bir ölçüt olarak alınır.

Türkiye’den İtalya üniversitelerine başvuru yapan öğrencilerin Türkiye’deki İtalya Konsolosluklarında diploma denklik işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için mutlak surette Türkiye’de YKS sınavında barajı geçmiş olmaları koşulu vardır.

İtalyan üniversitelerinin bağlı olduğu kuruluş Üniversite ve Bilimsel – Teknolojik Araştırmalar Bakanlığıdır. Üniversiteler bu bakanlıktan eğitimi iznine sahip olarak, aynı zamanda bakanlık tarafından da denetime tabi tutulmaktadırlar.

İtalya’da üniversitede önlisans eğitim süresi 3 yıldır. Üniversiteler kredi sistemine göre puanlama yapmakta olup bir öğrencinin bir dönem için toplam kredi yükü 60 kredidir ki bu da 1500 saate tekabül etmektedir. Öğrencilerin kredi kazanmaları için dersleri yeterli notla geçmeleri gerekmektedir. Üniversitelerin not sistemi 0 ile 30 arasındadır. Bir dersi geçmek için öğrencinin en az 18 alması gerekmektedir. 3 yıllık üniversite önlisans eğitimi süresince öğrencilerin staj yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

İtalya’da her üniversite 4 temel programa sahiptir:

 • Corsi di Diploma Universitario (Önlisans programı)
 • Curso di Laurea (Lisans programı)
 • Curso di Laurea (Doktora araştırma programı)
 • Corsi di Laurea Specialistica (Doktora programı)

Lisans eğitimleri gidilen fakültenin programına göre 4 ila 5 yıl arasındadır. Örneğin tıp ve türevi bölümler 6 yılı sürebilmektedir. Lisans öğrencilerinin mezuniyet için 180 krediyi tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Doktora programları yine araştırma programının niteliğine göre 2 ila 5 yıl arasındadır. Bu programlarda uygulamalı eğitime ağırlık verilir ve genel itibariyle bu programlara sınırlı sayıda öğrenci kabul edilir. Doktora araştırma programlarını tamamlayan öğrenciler 2 yıl daha eğitim almaya devam ederek Doktor ünvanını almaya hak kazanırlar.

İtalya Üniversiteleri İçin Türk Öğrencilerin Denklik İşlemleri

İtalyan Üniversitelerinde eğitim görmek isteyenler Türk öğrenciler için ön kayıt tarihleri her yıl genellikle Nisan-Haziran aylarında İtalya Başkonsolosluk Okul bölümüne yapılmaktadır. İtalya üniversitelerinde Türkiye’deki üniversitelerden alınan diplomaların tanınması ve üniversitelere kayıt koşulları aşağıdaki gibidir.

Diploma Denklik Belgesi: İstanbul İtalyan Başkonsolosluğu Türkiye’de üniversiteler (lisans ve yüksek lisans) tarafından verilen diplomaların denklik belgelerini tanzim etmektedir. İtalyan üniversitelerinde lisans veya lisansüstü eğitim almak için yapılan başvurularda Türkiye’de mezun olunan okuldan alınan diplomanın noter tastikli İtalyanca çevirisi yapılıp Kaymakamlıktan Apostil şerhi mutlak surette konulmalıdır. Öğrencinin okumakta olduğu bölümün İtalya’daki okulda tekabül eden bölüme kaydolması; lisans eğitimi veya lisansüstü eğitim ve iş amacıyla yapılan İstanbul İtalya Başkonsolosluğuna yapılan başvurularda denklik belgesi düzenlenmektedir. İtalyan üniversitelerinin ön kayıtları her yıl Nisan ve Mayıs ayında yapılmaktadır.

En az 12 Yıllık Eğitim: İtalya’da üniversite eğitim almak isteyen Türkiye’deki üniversite düzeyindeki öğrencilerin, gittikleri fakültenin ilk senesindeki dersleri geçmiş olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir. Bu durumdaki öğrenciler İtalya’da arzu ederlerse başka bir bölüme kayıt yaptırabilirler. Ancak öğrencilerin gelecekteki kariyerleri açısından Türkiye’de okudukları fakülteye veya ona eşdeğer bir fakülteye kayıt yaptırmaları tavsiye edilir. Hazırlık sınıfları İtalya üniversitelerinin talep ettiği tamamlanması gereken 12 senelik eğitim kapsamında sayılmazlar.

Yeterli İtalyanca Bilgisi: Öğrencilerin İtalyanca bilgileri İtalyan Kültür Merkezinde yapılan yazılı ve sözlü sınavlarla ölçülmektedir. Üniversite eğitimi için yeterli düzeyde İtalyanca bilme koşulu vardır. İngilizce okuyacak olanların ise TOEFL/IELTS sahibi olması gerekmektedir.

Yukarıda söz edilen bu koşulları karşılayan öğrenciler ön kayıt için aşağıdaki belgeleri çift nüsha olarak ibraz etmelidirler:

 • İtalyancaya tercüme edilmiş, noter tasdikli, Kaymakamlıktan apostilli lise diplomasının sureti.
 • 2 vesikalık fotograf;
 • Modello A formu
 • Eğitim geçmişi
 • Evrak listesi
 • Sigorta yaptırılacağına dair teminat beyanı
 • En az üç sene geçerli pasaport fotokopisi

11 yıllık eğitim alan öğrenciler, tercümesi yapılmış noter tasdikli diplomanın dışında devam etmekte oldukları üniversiteden, üniversitede birinci sene öğrencisi olduklarını ibraz eden bir yazı almaları gerekmektedir. İkinci sınıfa geçtiklerini ispatlayan belgeleri İstanbul İtalya Başkonsolosluğuteslim etmeleri zorunludur. Bu yazılarında (transkript vb.) noter tasdikli tercümesi Kaymakamlığın apostil şerhine sahip olmalıdır. İtalya Başkonsolosluğu ve İtalyan Kültür Merkezi üniversitelerin yapılan şahsi başvuruları reddetmelerinden sorumlu değildir.

İtalya Üniversitelerinde Akademik Takvim

İtalya’da akademik yıl iki dönemden oluşmaktadır. Birinci dönem Eylül veya Ekim’de başlar ve Ocak-Şubat’ta son bulur. İkinci dönem Şubat ve Temmuz ayları arasındadır. Her iki dönem de yaklaşık 20 haftadan oluşur. Bu 20 haftalık sürenin 14 haftası öğretim, son 6 haftası ise sınavlara ayrılmıştır. Üniversitelerin kesin açılış ve kapanış tarihleri farklılık gösterebilir. Nu fakülteden fakülteye ve üniversiteden üniversiteye göre değişebilir.

İtalya Üniversitelerinde Değerlendirme Sistemi

20 haftalık öğretim döneminin son 6 haftası yapılan sınavlar genellikle sözlü sınavlardır. Öğrenim dönemi içinde yazılı sınavlar da yapılmaktadır. Öğrencilere sınavlar için tarih seçenekleri sunulmaktadır. Ayrıca buna ek olarak öğrenci eğer sınav sonucundan memnun kalmazsa yeniden sınava girme hakkına sahiptir.

İtalya Üniversitelerine Başvuru Süreci

Lisans Seviyesi

İtalya üniversitelerine lisans düzeyinde kabul edilebilmek için öğrencinin en az 12 yıllık lise eğitimini tamamlamış olması ve lise diplomasına sahibi olması gerekir. Üniversitelerin kontenjanları her yeni akademik dönemle birlikte İtalyan Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenir ve bu kontenjanlar uygunluk durumuna göre öğrenciler istedikleri bölümlere başvurabilirler. Türkiye’den İtalya üniversitelerine lisans düzeyinde başvurular Türkiye’deki İtalya Başkonsolosluğu veya İtalya Büyükelçiliğine yapılır. Lisans seviyesi başvurularında öğrencinin İtalya’da bir üniversite, bir derece ve tek seviye seçme hakkı vardır. İtalya’da lisans seviyesinde eğitim almak isteyenler her yıl Mayıs ayında ilgili evraklarla başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvuru evraklarındaki bütün belgeler noter tasdikli İtalyanca tercümeleriyle birlikte sunulmalıdır.

İtalya’da Üniversite Eğitim Lisans Seviyesi Başvuru evrakları:

 • Lise Diploması
 • Transkript (Öğrencinin aldığı ve geçtiği dersleri gösteren belge)
 • İtalyanca dil bilgisi belirten herhangi bir sertifika
 • Pasaport
 • Fotoğraf
 • Master Seviyesi

İtalya üniversitelerine master düzeyinde kabul edilebilmek için en az 15 yıllık eğitimin sonunda bir üniversite diplomasına sahip olmak gerekmektedir. İtalya’da master programı içeren her üniversitenin kendi değerlendirme komitesi vardır. Master seviyesi öğrenci başvuruları bu komite tarafından değerlendirilir. Üniversite komitesi öğrencilerin belgelerini kabul ve ret etme hakkına sahiptir. Öğrencilere diplomasına sahip oldukları lisans bölümlerine uygun bir master bölümü seçmeleri önerilir. İtalya üniversitelerine master için başvuruda bulunan öğrenciler üniversite komitesi tarafından sınava ve mülakata tabi tutulabilmektedirler. İtalya dil yeterliliği bu başvurularda büyük bir öneme sahiptir. Eğitim dili İngilizce olan üniversite master programlarında ise TOEFL sınavı gibi üst düzey İngilizce sınavı yeterlilik belgeleri talep edilebilmektedir.

İtalya üniversitelerine master seviyesinde kayıt işlemlerinde kontenjanlar İtalya Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmekte olup bu kontenjanlara uygunluk durumuna göre öğrenciler başvuruda bulunabilmektedirler. Türkiye’den İtalya üniversitelerine master düzeyinde başvurular Türkiye’deki İtalya Başkonsolosluğu veya İtalya Büyükelçiliğine yapılır. Lisans seviyesi başvurularında öğrencinin İtalya’da bir üniversite, bir derece ve tek seviye seçme hakkı vardır. Türkiye’den İtalya’da master için yapılan başvurularda İtalya Konsolosluğu veya İtalya Büyükelçiliği tüm başvuru belgelerini İtalya’daki ilgili üniversiteye gönderir. Başvuru belgelerinin noter tasdikli İtalya çevirilerinin de olması talep edilmektedir. İtalya’daki üniversite evrakları inceleyip onay verdikten sonra ilgili İtalyan Konsolosluğuna bir kabul mektubu gönderir.

İtalya’da Üniversite Eğitim Master Seviyesi Başvuru evrakları:

 • Lisans Diploması
 • Transkript (Öğrencinin aldığı ve geçtiği dersleri gösteren belge)
 • Ders İçerikleri
 • İtalyanca dil bilgisi belirten herhangi bir sertifika
 • Pasaport
 • Fotoğraf

İtalya’daki Üniversiteler

 • Basilicata University Potenza
 • Campus Bio-Medico University of Rome
 • Catholic University of the Sacred Heart
 • European University Institute
 • Free International University of Social Studies
 • Free University Maria Santissima Assunta
 • Free University Institute Carlo Cattaneo
 • Higher School of University and Advanced Studies Pisa
 • International Higher School for Advanced Studies Trieste
 • Polytechnic Institute of Bari
 • Polytechnic Institute of Milan
 • Polytechnic Institute of Turin
 • School of Education Pisa
 • Second University of Naples
 • Third University of Rome
 • University Institute of Architecture Venice
 • University Institute of Modern Languages
 • University Institute of Naval Studies
 • University Institute of Oriental Studies
 • University Institute of Teacher Training Suor Orsola Benincasa
 • University of Ancona
 • University of Aquila
 • University of Bari
 • University of Bergamo
 • University of Bologna
 • University of Brescia
 • University of Cagliari
 • University of Calabria
 • University of Camerino
 • University of Cassino
 • University of Catania
 • University of Chieti
 • University of Commerce Luigi Bocconi
 • University of Ferrara
 • University of Florence
 • University of Genoa
 • University of Italian Studies for Foreigners of Perugia
 • University of Italian Studies for Foreigners of Siena
 • University of Lecce
 • University of Macerata
 • University of Messina
 • University of Milan
 • University of Modena
 • University of Molise
 • University of Naples Federico II
 • University of Padua
 • University of Palermo
 • University of Parma
 • University of Pavia
 • University of Perugia
 • University of Pisa
 • University of Reggio Calabria
 • University of Roma La Sapienza
 • University of Roma Tor Vergata
 • University of Salerno
 • University of Sannio
 • University of Sassari
 • University of Siena
 • University of Teramo
 • University of Trento
 • University of Trieste
 • University of Turin
 • University of Udine
 • University of Urbino
 • University of Venice
 • University of Verona
 • Viterbo State University
 • Yorker International University, Milano

SORULAR

İtalya’da Üniversiteye Nasıl Başvurulur?

İtalya’da lisans seviyesinde eğitim almak isteyenler her yıl Mayıs ayında ilgili evraklarla başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvuru evraklarındaki bütün belgeler noter tasdikli İtalyanca tercümeleriyle birlikte sunulmalıdır.

İtalya Üniversiteleri Ücretsiz mi?

İtalya’da devlet üniversitelerinde genelde ülkemizde olduğu gibi öğrenciden sadece yıllık harç ücreti alınmaktadır. Yıllık devlet üniversite eğitim ücretleri 900 ila 2300 Euro arasında değişmektedir. İtalya özel üniversitelerde ki eğitim ücretleri ise 5,000-30,000 Euro arası değişmektedir.

İtalya’da Üniversite Okumak İçin Hangi Sınava Girilir?

İtalya’daki devlet üniversitelerinde sunulan İnglizce TIP bölümleri için IMAT sınavına girmek gerekmektedir. IMAT sınavı tüm dünyada aynı anda, İtalyan Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi olarak düzenlenmektedir. IMAT sınavına İstanbul’da (British Side) ve Ankara’da (British Council) girilebilmektedir.

İtalya’da Üniversite Okumak İçin Ne Gerekli?

İtalya Üniversiteleri Kabul ve Başvuru Şartları

Transkript ve/veya diploma (İngilizce veya İtalyanca)

CV

Motivasyon Mektubu.

İtalyanca veya İngilizce dil yeterliliği belgesi.

Referans mektupları

Program özelinde portfolyo çalışması veya sınav gerekliliği olabilmektedir.

IMAT sınavına kimler girebilir?

Sınava girebilmek için ön kayıt işlemlerini yapmak gerekmektedir. Bunun dışında IMAT sınavı kayıt ücretini ödemeniz gerekmektedir. Sınava girebilmek için kişisel bilgileriniz dışında herhangi bir şey istenmemektedir. Lise mezunu ve ön kayıt işlemini başarı ile tamamlamış her öğrenci IMAT sınavına girebilmektedir

İtalya’da Okuyabileceğiniz İngilizce Bölümler  Nelerdir?

İtalya’da İngilizce program çeşitliliği oldukça geniştir. Lisans, yüksek lisans, çeşitli sertifika programları gibi 400’ün üzerinde tamamen İngilizce program bulunmaktadır. Özellikle Türkiye’de en çok tercih edilen programları İtalya’da tamamen İngilizce olarak okumak mümkündür. İtalya’da İngilizce olarak eğitim alabileceğiniz bölümlerden bazıları şunlardır:

 • Tıp
 • Mimarlık
 • Mühendislik
 • Diş Hekimliği
 • Eczacılık
 • Psikoloji
 • İşletme
 • Ekonomi
 • Finans
 • Uluslararası İlişkiler
 • Siyasal Bilimler
 • Hukuk
 • Gastronomi
 • Moda Tasarım
 • İç Mimarlık
 • Dizayn
 • Güzel Sanatlar
 • Linguistic (Dil Bilimleri)
 • Sosyoloji
 • İletişim Bilimleri
 • Turizm İşletmeciliği
 • Halkla İlişkiler

İtalya’da eğitim fırsatları hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.